Αποδοχή και έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων (e-invoice)

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, υλοποιώντας τη στρατηγική τους για εκσυγχρονισμό  των υπηρεσιών τους, έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες αλλαγές στις ψηφιακές υποδομές τους και είναι έτοιμα να αποδέχονται ηλεκτρονικά τιμολόγια εναρμονιζόμενα με την Oδηγία 55/2014. Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία συμμετείχαν ως πιλοτικός οργανισμός, μαζί με άλλες κρατικές υπηρεσίες και φορείς του ιδιωτικού τομέα σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της Read more about Αποδοχή και έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων (e-invoice)[…]